Ηλεκτρολόγος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ

Ηλεκτρολόγος
Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Βασιλικά


Ο Γρηγόρης Σαραφιανός, είναι ηλεκτρολόγος στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η συνεχής ενημέρωση και εξειδίκευση σε θέματα νέων τεχνολογιών του δίνουν την ευχέρεια σχεδιασμού αξιόπιστων λύσεων και τη δυνατότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών καλύπτοντας όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών εφαρμογών. Έχοντας άριστη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία ως διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μπορεί να εγγυηθεί ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Η επιχείρηση Σαραφιανός, βρίσκεται στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και σας παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρολόγου καθώς και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικά κλπ. Αναλαμβάνει πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, βλάβες, ηλεκτρολογικές εργασίες, σχέδια ΔΕΗ και συστήματα συναγερμού με συνέπεια και επαγγελματισμό.Επικοινωνήστε μαζί μας
για οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία.


Επικοινωνία