ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ

Ηλεκτρολόγος
Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Βασιλικά


Ο Γρηγόρης Σαραφιανός, είναι ηλεκτρολόγος στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση Σαραφιανός, βρίσκεται στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και σας παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρολόγου καθώς και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικά κλπ. Αναλαμβάνει πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, βλάβες, ηλεκτρολογικές εργασίες, σχέδια ΔΕΗ και συστήματα συναγερμού με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ηλεκτρολόγος

Θέρμη Θεσσαλονίκης


Ηλεκτρολόγος Θέρμη Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρολογικό Υλικό

Θέρμη Θεσσαλονίκης


Ηλεκτρολόγος Θέρμη Θεσσαλονίκης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε εξαιρετικές
ηλεκτρολογικές υπηρεσίες


Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Σχέδια
ΔΕΗ

Εμπόριο Ηλεκτρολογικού Υλικού

Επικοινωνία


Είμαστε στη διάθεση σας για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία.

Επικοινωνήστε μαζί μας